Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Pouczenie o udostępnieniu dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Zasady dostępu do informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na rehabilitację - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Wniosek o przyjęcie - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Informacja dla pacjenta i rodziny - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Zaświadczenie o podpisie - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Potwierdzenie przyjęcia dokumentów - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Karta leczenie żywieniowe - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o zgodę na ekspozycję materiałów reklamowych
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o zgodę na wizytę przedstawiciela medycznego/handlowego
Dokumenty GCR Repty
Regulamin prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty"
Oddanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty". Pobierz również regulamin i zapoznaj się z nim.

AKCEPTUJĘ - POBIERZANULUJ
Oddanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty". Pobierz również regulamin i zapoznaj się z nim.

AKCEPTUJĘ - POBIERZANULUJ
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Wejście do budynkuGcr Repty z lotu ptaka
Informacje o GCR Repty

Opis GCR "Repty"

"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, zwane dalej "Centrum", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Podmiotem tworzącym Centrum jest Województwo Śląskie.

Siedzibą Centrum jest miasto Tarnowskie Góry.

Centrum wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem 000000013345.

Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000031621.

Celem działania Centrum jest:
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
  • promocja zdrowia.
Do zadań Centrum należy w szczególności udzielanie świadczeń w rodzajach:
  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne;
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
Centrum jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo - ortopedycznych. Posiadamy 560 łóżek i leczymy rocznie około 8000 chorych. Liczba porad udzielanych co roku w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej dochodzi do 10 000. Działa tu także Poradnia Kardiologiczna. W 42 specjalistycznych salach gimnastycznych, gabinetach fizjoterapii i hydroterapii przeprowadza się miesięcznie ponad 90 000 procedur fizjoterapeutycznych.

Szpital ma niezbędny dla celów rehabilitacji dział diagnostyki medycznej. GCR jest także członkiem Krajowej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Polskiej Izby Rehabilitacji. Posiada też uprawnienia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej oraz specjalizacji magistrów fizjoterapii.

W Reptach prowadzone są zajęcia z rehabilitacji dla studentów Śląskiej Akademii Medycznej W Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz słuchaczy medycznych studiów zawodowych m.in. w Zabrzu i Bytomiu. Personel Centrum liczy ok. 540 pracowników. W tej liczbie znajdują się wybitni specjaliści rehabilitacji, lekarze i fizjoterapeuci, którzy posiadają znaczny dorobek naukowy. Jest on potwierdzeniem licznymi publikacjami i stopniami doktora nauk. Jego kadrę tworzą także doświadczone pielęgniarki oraz inni pracownicy medyczni z wykształceniem wyższym (logopedzi, psycholodzy), wykształceniem średnim (technicy fizjoterapii, technicy elektroradiologii, a także specjaliści z dziedziny ekonomii, organizacji i zarządzania oraz administracji i informatyki).

Zadowolenie pacjentów w GCR "Repty":

Na terenie GCR od kilku lat przeprowadzane jest anonimowe badanie satysfakcji pacjentów. Na kilka dni przed planowanym wypisem z oddziału , pacjenci otrzymują kwestionariusz ankiety badającej poziom zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług medycznych. Odpowiadając na tę ankietę przyczyniają się do poprawy jakości warunków pobytu, leczenia i rehabilitacji w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty".Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję