Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Redukcja ryzyka dla pracownika!

Celem projektu jest w okresie jego realizacji, jest w okresie realizacji 15.09.2023 – 30.11.2023 eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 235 osób w tym 213K i 22M, w tym 108K i 7M w grupie wiekowej 50+. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyka w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń. Projekt zakłada opracowanie, możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy, rozwiązań organizacyjnych służących eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia i efektywniejsze zarządzanie personelem, z uwzględnieniem potrzeb osób dojrzałych.

Grupą docelową w projekcie są pracownicy "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Generała Jerzego Ziętka zatrudnieni na co najmniej 0,5 etatu.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby).

Ogółem wartość docelowa - 115.

 • Wartość docelowa - kobiety: 108.
 • Wartość docelowa - mężczyźni: 7.
Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby).

Ogółem wartość docelowa - 223.

 • Wartość docelowa - kobiety: 202.
 • Wartość docelowa - mężczyźni: 21.

Finansowanie projektu:

 • Wartość całkowita - 475 250,00 zł.
 • Koszty kwalifikowane - 475 250,00 zł.
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 403 962,50 zł (85,00%).

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Poprawa ergonomii i jakości pracy.
 • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego.
 • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej.
 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych na terenie województwa śląskiego.
Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję