Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Redukcja ryzyka dla pracownika!

Celem projektu jest w okresie jego realizacji, jest w okresie realizacji 15.09.2023 – 30.11.2023 eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 235 osób w tym 213K i 22M, w tym 108K i 7M w grupie wiekowej 50+. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyka w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń. Projekt zakłada opracowanie, możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy, rozwiązań organizacyjnych służących eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia i efektywniejsze zarządzanie personelem, z uwzględnieniem potrzeb osób dojrzałych.

Grupą docelową w projekcie są pracownicy "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Generała Jerzego Ziętka zatrudnieni na co najmniej 0,5 etatu.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby).

Ogółem wartość docelowa - 115.

 • Wartość docelowa - kobiety: 108.
 • Wartość docelowa - mężczyźni: 7.
Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby).

Ogółem wartość docelowa - 223.

 • Wartość docelowa - kobiety: 202.
 • Wartość docelowa - mężczyźni: 21.

Finansowanie projektu:

 • Wartość całkowita - 475 250,00 zł.
 • Koszty kwalifikowane - 475 250,00 zł.
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 403 962,50 zł (85,00%).

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Poprawa ergonomii i jakości pracy.
 • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego.
 • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej.
 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych na terenie województwa śląskiego.
Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję